Kozlák - Muzeum vodáckých akcí » Home » Úvod » Atara 2004 » Víza, info

Největší středoevropský Tour - Operátor se zaměřením na Balkán, Karpaty a přilehlé kraje

ATARA - BOSNA  A  ČERNÁ HORA  19.5.-30.5. 2004Nafukovací čluny -  www.robfin.cz

 

Opasnost od mina  Průstřel domu...

 Válka....upozornění na miny, prostřílené domy...
 

 

 

   Víza,  (od 1.5. 2004), jak již bylo řečeno v mailu, nepotřebujeme oficiálně nic...bacha na bumašky....

Buna ziua,
        ohledně dotazu víz posílám oficiální info, vyplývá z toho, že nepotřebujeme nic, pokuď se však někdo na hranici znelíbí nebo bude mít blbé pindy na místní autority, jsme ztracení........basa 7dní plus 100 000 EURO !!!!!  
 
NEW: Doporučuje se vyhýbat se skopovému a hovězímu masu - asi nebude Beránek, čti níže - viz výskyt horečky Q a brucelózy. Nákaza byla zavlečena do země prostřednictvím dovozu rumunských ovcí a šíří se velmi rychle.

 
SRBSKO Č. HORA
Na území Srbska a Černé Hory je občanům ČR od 1. 6. 2003 umožněn vstup a pobyt do 90 dnů bez víza pouze s platným cestovním pasem.
V Srbsku a Černé Hoře je přihlašovací povinnost (do 24 hodin) - tzn., že cizinec musí přihlásit pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa přechodného pobytu a je mu vydána tzv. bílá karta. Tento dokument vyžadují hlídky pořádkové a dopravní policie a příležitostně i pasová kontrola na výstupu ze Srbska a Černé Hory. Nesplnění této povinnosti může v rámci řízení u “přestupkového soudu” vynést i trest krátkodobého odnětí svobody (zpravidla v délce 4 až 7 dnů), udělení pořádkové pokuty (od cca. 50 EURO výše) či zákaz dalších cest do Srbska a Černé Hory. Při ubytování v hotelu plní tuto povinnost ubytovací zařízení. Před odjezdem ze země je nutné se na policii i odhlásit.
Oficiální měnou je EURO
- Na hranicích Srbska a Černé Hory většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt.
AUTO-MOTO a další služby: Pohraniční orgány uznávají s platností od 1. 1. 2002 tzv. zelenou kartu mezinárodního pojištění motorových vozidel (povinné ručení) vydanou pojišťovnami ČR, pokud není symbol pro SRJ "YU" přeškrtnut. Při vjezdu do oblasti Kosovo je nutno zakoupit místní kosovskou "zelenou kartu", kterou vydávají orgány místní správy OSN.
- Ceny pohonných hmot za 1 litr se v ekvivalentu pohybují do cca. 45 dinárů (kurs cca 1 EURO ´= 60 YUN)
- Zásobování PHM je nyní na relativně dobré úrovni.
- Dálniční poplatky pro úsek Subotica - Bělehrad - Niš - Leskovac (směr k makedonské hranici) v jednom směru :
osobní vůz cca. 25 EURO
mikrobus nebo osobní vůz s přívěsem cca. 40 EURO
nákladní vozidlo či autobus cca. 100 EURO
- Dezinfekce motorových vozidel při vjezdu z Republiky Makedonie, Bulharska a Albánie - poplatek za dezinfekci: - motocykl cca 1 EURO
- osobní vozidlo, kombi do počtu 8 míst cca 2,5 EURO
a další motorová vozidla do 3.500 kg max.povolené hmotnosti - cca 3 EURO
- kamion, kombi s počtem míst větším 8 a autobus - cca 5 EURO
- kamion s přívěsem cca 7 EURO
- Pro množící se loupežná přepadení řidičů zvláště kamiónů (i osobních vozů) ZÚ Bělehrad pro snížení rizika přepadení doporučuje cestovat v minimálně dvoučlenných skupinách s tím, že posádky všech vozů budou v nepřetržitém přímém spojení.

-Dále se zde vybíral poplatek za použití silnic - “putarina” od 10 EURO za osobní vůz (aktuální informace může poskytnout např. černohorský automotosvaz tel. + 381 81 - 234 635 či 987).
- Při cestách je celkově zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, která lze nejen v regionu Balkánu označit za univerzální - cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť apod... Síť soukromých a státních autoservisů je relativně rozsáhlá, služby jsou stále na dobré úrovni. Často však nebyly k dispozici originální náhradní díly. Stav vozovek se během posledních let značně zhoršil (četné díry, výmoly, vyježděné koleje,...). Řízení se musí věnovat zvýšená pozornost. Dálnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, koňské, většinou neosvětlené povozy, ... Kontroly dopravní policie (zejména v Srbsku) jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů, se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto většinou končí odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty (může se vést i řízení u místního “přestupkového soudu”). Donedávna bylo často možné setkat se s pokusy o vymáhání úplatku v jakékoliv podobě (láhev, cigarety, částky v EURO,...).
- Zásobování potravinami je na dobré úrovni. Ceny potravin jsou v porovnání s ČR podobné.
- Ubytování v hotelu stojí 25 až 100 EURO podle kategorie, ceny klesají se vzdáleností od Bělehradu. Ubytování v soukromí přijde na 10 až 25 EURO za dvoulůžkový pokoj. Kempy i hotely byly v posledních letech zanedbány.
- Ceny za poskytnuté služby (zejména v černohorském pohostinství) v porovnání s kvalitou služeb jsou oproti ČR zpravidla vyšší.
ČERNÁ HORA (ČH) Oficiální měnou je EURO. Podmínky pro turistický pobyt se zde nyní zdají relativně dobré. Vše samozřejmě bude záviset na vývoji situace. ZÚ Bělehrad doporučuje informovat se na aktuální stav bezprostředně před cestou.
- Sjízdná je i pozemní silniční trasa Srbsko - Černá Hora: Bělehrad, Čačak, Užice, Brodarevo (hraniční obec na srbsko-černohorské hranici, zde se občas vyskytuje vnitro-celní i policejní kontrola), Podgorica (bývalý Titograd). Jedná se o silnice č. E- 760, E-65 a E-80. Na této trase doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost řízení, jelikož vozovka je na mnoha místech užší a díky častým zatáčkám se často vyskytují nepřehledné úseky. Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod.  
 
BOSNA
V období od 1. dubna do 31. října 2003 umožnila Bosna a Hercegovina vstup pro občany ČR bez víz.
Pozn.: od konce r.1998 je v BaH již uznávána zelená karta pro motorová vozidla, vydaná v ČR; je však třeba se přesvědčit, zda příslušný kód země (BIH) je na kartě vytištěn - s dodatečně (strojem) dopisovaným kódem bývají na hranicích problémy.
 
 Peněžní jednotka a její dělení, používání cizích měn:

            Konvertibilní marka (BAM, zkracovaná též KM) = 100 feningů (feniků).

            Jako účetní měna byla BAM zavedena 11.8.1997, ve fyzickém oběhu je od června 1998. Kurs BAM byl až do 31.12.2001 pevně vázán na DEM v poměru 1 : 1. Se zánikem DEM z důvodu přechodu na euro (EUR) platí od 1.1.2002 v celé zemi pouze konvertibilní marka. Z cizích měn se nejpoužívanější valutou stalo euro. V oblasti západní Hercegoviny, kompaktně osídlené Chorvaty, je zčásti v oběhu i chorvatská kuna.

Ke dni 1.5.2003 platil v BaH následující kurs:

                                    1 EUR = 1,96 BAM

                                    1 USD = 1,78 BAM

                                    1 BAM = 17,9 CZK

 

Nejsou omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny. Novinkou oproti minulému období je, že ČSOB směňuje konvertibilní marky.

přihlašovací povinnost:
nejpozději do 24 hodin na cizinecké policii BaH
v případě ubytování v hotelu - zajišťuje správa hotelu
v případě ubytování v soukromí - zajišťuje majitel nebo hostitel
Území BaH je v současné době relativně klidné, cizím návštěvníkům nehrozí akutní nebezpečí. To však neznamená, že je území BaH vhodné pro turistické cestování. Největším rizikem je trvající zaminování terénu jako následek válečných událostí. Bosenská televize denně na toto nebezpečí upozorňuje, zejména děti. Komunikace jsou v dezolátním stavu, dopravní předpisy hojně porušovány, často schází značení silnic a křižovatek. Doporučuje se cestování spíše v denních hodinách a pouze po pevných a přehledných cestách. Běžná pouliční kriminalita je v BaH na relativně nízké úrovni.
Nebezpečím nejnovějšího data je v BaH výskyt horečky Q a brucelózy. Nákaza byla zavlečena do země prostřednictvím dovozu rumunských ovcí a šíří se velmi rychle. Jedná se o virové onemocnění, přenosné vzduchem, nemoc se projevila také u několika lidí. Díky delší inkubační době a informačnímu embargu odpovědných institucí se rozsah případného nebezpečí nedá zatím určit. Doporučuje se vyhýbat se skopovému a hovězímu masu.
Cena potravin sse od poslendní informace podstatně nezměnily. Mléko - 0,75 EUR/I, chléb - 0,25-0,5 EUR, maso - 5 - 7,5 EUR/kg. Ceny sezónního ovoce a zeleniny jsou oproti ČR podstatně vyšší.
Ceny benzínu se pohybují okolo 0,75 EUR/I . Na území BaH nejsou dálnice nebo silnice s placeným použitím.

 

Měna + prachy : řidiči SK , HUF, KUNA, BAM, EURO, dompluvíme i platební karty. Dolary moc na výměnu nebrat, oficiální měna v Monte Negro je EURO. 

V Černé Hoře nejsou bankomaty a není možné měnit ve směnárnách přímo české koruny.

Důležitá telefonní čísla:
Policie - č.tel. 92
Hasiči - č.tel. 93
Záchranná služba - č.tel. 94
Pomoc motoristům - č.tel. 987
Směrové číslo z ČR do Černé Hory - 00381

DALŠÍ  INFO VIZ   Odkazy

 

 

Tuto zprávu Vám přináší - největší středoevropský tour operátor pro Balkán, Karpaty a přilehlé kraje.

Home  |  Ety-Kecy  |  Koza Máňa |  Kontakt  |  Poslední úprava: 01.06.2018